Impact through Insight

Keep changing complexity in Healthcare manageable by smart information and Business Intelligence as a Service (BIaaS).

This is our passion

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Dynamic actionable insights based on data

Intelligent connections across functional (carelogistics, financial, HR, incident, quality) systems, within and across organizations in healthcare chains.

Added value through integrated cross functional planning and control on strategic, tactical and operational level.
Volledige BI stack als Cloud dienst

 Als onderdeel van onze dienstverlening opereren wij een volledige BI architectuur die ingeplugd kan worden bij onze klanten zodat zij zonder investering direct gebruik kunnen maken van hoogwaardige BI functionaliteiten,

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


Transparancy, responsibility and trust

We are trusted with large amounts of high senitive data, which we feel very responsible for.
 
Creating new connections and insights out of existing data is what keeps our team of datascientists and dataengineers busy.

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Youthcare 

Het jeugdhulpdomein is constant in ontwikkeling. Na de overheveling van de financiering van provincies naar gemeenten staan de jeugdhulpaanbieders voor een steeds grotere uitdaging.

Lees meer...

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Mental Healthcare

De GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) is een zorgsector waarbij veel maatschappelijke voorzieningen samenkomen. In de eerste lijn (basis-GGZ) verleent zowel de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog hulp, terwijl voor de meer specialistische behandeling de tweedelijns gespecialiseerde GGZ-instelling de hulp verleent . 

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Social Domain

INITI8 ondersteunt jeugdzorgregio’s en gemeenten bij het inzichtelijk maken van het zorglandschap met als doel wederzijds vertrouwen en dialoog.

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Nursing, Care and Homecare

De VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) is een sector die constant in beweging is. Door de vergrijzende samenleving, veranderend beleid en personele problemen wordt er veel gevraagd van organisaties. 

Lees meer....